Hakkımızda

HUB Parking Technology, FAAC, ZEAG ve DATAPARK markaları altında Park Giriş ve Gelir Kontrol Sistemleri geliştiren, bunların üretimi ile kurulumunu yapan ve satış sonrası hizmetleri sağlayan FAAC Group bünyesindeki bir kuruluştur.
 
Şirket, yıllar içinde, park işleminin operatörler açısından karlı ve kolay kullanılır olmasını sağlamanın yanı sıra kullanıcılar açısında da bunu çok daha verimli bir hale getiren son teknoloji ürünü sistemleri geliştirmek amacıyla devamlı bir gelişim göstermiştir.
 
HUB Parking Technology, bu üç Park Sistemi Markasından herhangi biriyle çok geniş çözüm olanağı sunarak piyasanın her türlü beklentisini karşılamayı amaçlamaktadır. Piyasalardan elde edilen bilgi birikiminin bir araya getirilmesiyle dünyanın çeşitli yerlerinde geliştirilen HUB ekipmanları, dayanıklı güvenilir ve uzun süreli bir performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bulunduğunuz yerdeki HUB uzmanları, tüm gereksinimlerinizin en uygun maliyetle karşılanmasına yönelik sistemi tespit edip, bunu size göre uyarlayabilmektedir. 

Our HUBV.A.L.U.E.S.

innoVation

Yaratıcılık müşterilerimize sunduğumuz teknoloji, ürün ve hizmetlerde inovasyonun yanı sıra köklü ticari uygulamalara yönelik yeni yaklaşımların oluşturulması. Bütün bunlara, hem firma içinde günlük çalışmalarımızı nasıl yürüttüğümüz, hem de dışarıda müşterilerimize sunduğumuz çözümleri sürekli olarak nasıl geliştireceğimize yönelik gösterdiğimiz çabamız dahildir.

teAmwork

Ekip Çalışması. Birlikten kuvvet doğar. Bizler bir ekip olarak, herkesin ekip içindeki rolüne saygı gösterilmesi ve bunun takdir edilmesi gerektiğini kavramış olarak, işbirliği içinde, saygı çerçevesinde, düzgün iletişim kurma ve sorumluluk sahibi olma bilinciyle hareket etmekteyiz.

accountabiLity

Sorumluluk. İşimize kendimizi adamakta ve görevimiz için gerekli tüm sorumluluğu üzerimize almaktayız. Her zaman firmamızı ve hizmet verdiği tarafları önemsemekte ve daima tüm paydaşların menfaatine olacak şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

qUality

Kalite. Hissedarların beklentilerini karşılamak ya da bunların daha da üzerinde bir sonuç elde etmek amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz tüm faaliyetlerde, üstün kalite ve devamlı bir gelişim göstermek için gayret sarf etmekteyiz.

sErvice

Hizmet. Müşterilerimizi destekleme ve kendimizi onlara adama konusuna odaklanmış durumdayız. Bu sadece sorun gidermekle ilgili olmayıp, esas itibariyle sorulara anında cevap verme, devamlı bir iletişim içinde bulunma, kalite bilgi sunumu ve en üstün seviyede müşteri deneyimini sağlama konusuna odaklanma şeklinde gerçekleşmektedir.

paSsion

Tutku İşimize ve müşterilerimizle güçlü, uzun soluklu ilişkiler tesis ederek olumlu ve enerji veren bir ortamın oluşturulmasını teşvik etme konusuna tutkuyla bağlı bulunmaktayız.

İş İmkanları